Selecteer een pagina

Exporteren erfgenamen uit Codex

U bent hier
< Terug

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

 1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
 2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
 3. Klik linksboven op de button ‘Export’
 4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
 5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

 

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

De kolommen die in de kolommenkiezer aan moeten staan zijn in deze volgorde:

 1. Achternaam
 2. Naam in NAW
 3. Voornamen
 4. Voorvoegsel
 5. Geboortedatum
 6. Dossiernummer
 7. Behandelaar
 8. Soort dossier
 9. Hoedanigheid
 10. Betreft
 11. Cliëntnummer
 12. Datum binnenkomst
 13. Datum afwikkeling
 14. Straatnaam
 15. Huisnummer
 16. Postcode
 17. Woonplaats
 18. Telefoon
 19. Mobiel
 20. E-mail
 21. Gereedgemeld
 22. Status