Hoe kunnen we helpen?

Exporteren erfgenamen uit Codex

U bent hier
< Terug

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

 1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
 2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
 3. Klik linksboven op de button ‘Export’
 4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
 5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

Let op: Na een update van Codex kan het voorkomen dat de import van het bestand in Mijnerfenis.nl niet meer juist werkt. Klik op het tabblad ‘Let op’ om de oplossing hiervoor te zien.

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

OplossingExport Codex alleen deze kolommen:

 1. Ga in Codex naar ‘Zoeken/aanmaken’ en kies voor Dossiers (natuurlijke personen).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de regel met de kopteksten.
 3. Kies voor ‘Toon kolommenkiezer’.
 4. Zorg dat alleen deze kolommen in deze volgorde aan staan:
  1. Achternaam
  2. Naam in NAW
  3. Voornamen
  4. Voorvoegsel
  5. Geboortedatum
  6. Dossiernummer
  7. Behandelaar
  8. Soort dossier
  9. Hoedanigheid
  10. Betreft
  11. Cliëntnummer
  12. Datum binnenkomst
  13. Datum afwikkeling
  14. Straatnaam
  15. Huisnummer
  16. Postcode
  17. Woonplaats
  18. Telefoon
  19. Mobiel
  20. E-mail
  21. Gereedgemeld
  22. Status

  5. Exporteer de erfgenamen opnieuw en importeer ze daarna in Mijnerfenis.nl.

  Bij het exporteren van rechtspersonen gebruik je alleen de volgende kolommen:

  Statutaire naam

  Zetel

  Handelsnaam

  KvK-nummer

  Dossiernummer

  Behandelaar

  Soort dossier

  Hoedanigheid

  Betreft

  Datum binnenkomst

  Datum afwikkeling

  Cliëntnummer

  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoon

  E-mail

  Gereedgemeld

  Status