Nieuw in Mijnerfenis.nl

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven wij Mijnerfenis.nl voortdurend verbeteren. Via deze e-mail brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

U kunt naar beneden scrollen om alles te bekijken of klik op een van onderstaande onderwerpen om daar direct naar toe te gaan.

Vaste prijs per takenlijst ingeven

De takenlijst kan worden gebruikt voor het maken van een begroting van de kosten.

Bij het ingeven van de kosten kan worden gekozen uit het uurtarief of een vaste prijs.

Deze aanpassingen kunnen worden gemaakt door op het potloodje rechts van de betreffende takenlijst te klikken.

Kies hier voor uurtarief of vaste prijs. Geef daarna in het eerste vakje het aantal in en in het tweede vakje de prijs in per uur, stuk, erfgenaam, etcetera.

Klik aan het einde van de regel op de diskette om de wijzigingen op te slaan.

Deze wijzigingen zijn nu zichtbaar op het tabblad ‘Begroting kosten’.

 

TIP: in de standaard takenlijsten staan wellicht nog niet alle aantallen ingevuld. U kunt deze takenlijsten nalopen via Instellingen -> Standaard takenlijsten.

Takenlijst afvinken

Het is mogelijk om een takenlijst af te vinken als alle taken op deze lijst zijn afgehandeld.

Klik hiervoor op het vakje links van de betreffende takenlijst.

De takenlijst schuift nu naar beneden, zodat de actieve takenlijsten bovenaan staan.

Een of meer standaard takenlijsten toevoegen

Om een of meer standaard takenlijsten toe te voegen, gaat u naar de Takenlijst.

Daar klikt u op de balk ‘Selecteer’ en kiest voor ‘Voeg een of meer standaard takenlijsten toe’.

In de popup die verschijnt, vinkt u de takenlijst(en) aan die u wilt toevoegen.

Om te zoeken, kunt u gebruik maken van de filterbalk bovenin de popup.

Als u alle gewenste takenlijsten heeft aangevinkt, klikt u rechtsonder in de popup op de knop ‘Voeg takenlijst toe’.

Exporteren mutaties kwaliteitsrekening uit Codex

Om de transacties van de kwaliteitsrekening te exporteren uit Codex gaat u in Codex naar Financieel -> Mutaties.

Selecteer vervolgens de boedelrekening, zodat u zeker weet dat u alleen de relevante transacties download.

Klik nu op Export.

Er opent een voorbeeldscherm om af te drukken. In dit scherm kunt u aangeven dat u wilt exporteren naar een Excel bestand. U mag kiezen voor een CSV, XLS of XLSX bestand. Wilt u nog wijzigingen doorvoeren, kiest u dan voor een van de laatste twee.

Er wordt gevraagd waar u het bestand wilt opslaan.

Na het exporteren wordt het bestand geopend in Excel. U kunt nu eventueel eerder toegevoegde transacties verwijderen. Sla het bestand op op een locatie waar u deze straks voor het importeren gemakkelijk kunt terugvinden.

Importeren transacties kwaliteitsrekening uit Codex

Om de mutaties van de kwaliteitsrekening vanuit Codex te importeren, gaat u naar Muteren -> Importeer mutaties uit Codex.

Klik vervolgens op de Upload knop.

Nu kunt u het geëxporteerde bestand uit Codex opzoeken op de locatie waar u dat heeft opgeslagen. Klik het bestand aan en klik daarna op openen.

Klik vervolgens op de knop ‘Importeer’.

Als het importeren goed gegaan is, verschijnt in het groen de melding ‘Importeren succesvol.’. U kunt nu op de knop ‘Laat transacties zien’ klikken om verder te gaan.

In het vervolgscherm vult u het afschriftnummer in, controleert u de omschrijvingen en voegt u per transactie de categorie toe.

Meer informatie over dit scherm vindt u in de uitleg over het handmatig toevoegen van transacties.

Importeren erfgenamen uit Codex

 1. Ga naar Muteren -> Importeer personen uit Codex
 2. Klik op de ‘Upload’ knop
 3. Geef aan welke hoedanigheid de betreffende personen hebben
 4. Klik op de knop ‘Bevestigen’
 5. Om de gegevens uit Mijnerfenis.nl te vervangen door de gegevens uit Codex klikt u op ‘Bevestigen’
 6. Om de erfdelen in te vullen, klikt u op de knop ‘Naar ‘Erfgenamen per nalatenschap’

Exporteren erfgenamen uit Codex

Exporteren erfgenamen uit Codex

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

 1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
 2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in.
  Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
 3. Klik linksboven op de button ‘Export’
 4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan.
  Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
 5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

NB: Alleen de ‘Naam in NAW’ wordt geëxporteerd. Als deze in Codex niet is ingevuld, komen de betreffende personen zonder achternaam in Mijnerfenis.nl

handleiding exporteren erfgenamen uit Codex