Waarom Mijnerfenis.nl?

Slimmer werken door intelligente software!

Een gebruiksvriendelijke applicatie, bedacht en ontwikkeld door notarissen & executeurs.

Efficiënt

Tijdwinst & Foutenreductie.

Snel inzicht over de status van de nalatenschap.

Meekijken

Belanghebbenden kunnen van u toegang krijgen tot het dossier:
Openheid en vertrouwen.

Veilig

Inloggen met 2 factor authentication
(gebruikersnaam en wachtwoord + sms met code)

Voldoet aan de privacy-normen.

Rechtbank

Alle PDF documenten voldoen aan de ‘Richtlijnen vereffening nalatenschappen’ van de rechtbanken.

Bereikbaarheid

Mijnerfenis.nl is een cloudoplossing, dus:

24/7 toegang, wereldwijd.

Rapportage

Rekening & Verantwoording is volledig op PDF beschikbaar.

Modules

Boedelbeschrijving

Mutatie-overzicht

Erfgenamen & tegoed

Vereffening

Schuldeisers

Uitdelingslijst

Takenlijst

Begroting kosten

Documenten

Legatarissen

Legitieme

Importeren

Taalkeuze (NL, EN en FR)

Modellen

Fotoboek

Software Borg Zegel 2019-2020 Mijnerfenis.nl

“Software escrow” via Software Borg

Het certificaat garandeert onder meer de continuïteit in het gebruik van de door Mijnerfenis.nl ontwikkelde software voor de gebruiker, ook als Mijnerfenis.nl onverhoopt niet meer in staat zou zijn de software verder te ontwikkelen. Software Borg kan op grond van de overeenkomst rechtsgeldig diensten verlenen aan de gebruikers van de gedeponeerde software.