Slimmer werken door intelligente software!

Een gebruiksvriendelijke applicatie, bedacht en ontwikkeld door notarissen & executeurs.

Efficiënt

Tijdwinst & Foutenreductie.

Snel inzicht over de status van de nalatenschap.

Meekijken

Belanghebbenden kunnen van u toegang krijgen tot het dossier:
Openheid en vertrouwen.

Veilig

Inloggen met 2 factor authentication
(gebruikersnaam en wachtwoord + sms met code)

Voldoet aan de privacy-normen.

Rechtbank

Alle PDF documenten voldoen aan de ‘Richtlijnen vereffening nalatenschappen’ van de rechtbanken.

Bereikbaarheid

Mijnerfenis.nl is een cloudoplossing, dus:

24/7 toegang, wereldwijd.

Rapportage

Rekening & Verantwoording is volledig op PDF beschikbaar.

Over ons

Een groot deel van de klachten die men ontvangt, heeft betrekking op de afwikkeling van nalatenschappen. Termijnen die niet in acht worden genomen, het niet tijdig signaleren van een negatieve nalatenschap, onjuiste of onvolledige boedelbeschrijvingen, enzovoorts.
Klachten die voorkomen kunnen worden door een andere benadering van de praktijk van de nalatenschapsafwikkeling.

Een werkgroep, bestaande uit notarissen, dossierbehandelaars, executeurs, accountants en software-engineers kwam tot de conclusie dat er geen eenduidige werkwijze is in de praktijk van de nalatenschapsafwikkeling. Nu dossiers steeds complexer worden, leidt dit steeds vaker tot (vorm)fouten en daarmee een steigend aantal klachtprocedures.

Twee kernwaarden, “Goed gereedschap is het halve werk” & “Samenwerken is Samen Sterk”, hebben geleid tot het ontstaan van de web-applicatie MijnErfenis.nl.

mijnerfenis.nl is ontwikkeld door notarissen & executeurs

Modules

Boedelbeschrijving

Mutatie-overzicht

Erfgenamen & tegoed

Vereffening

Schuldeisers

Uitdelingslijst

Takenlijst

Begroting kosten

Documenten

Legatarissen

Legitieme

Fotoboek

Inboedelverdeling

Parenteel

Diversen